Data start tranzactionare 2019-04-03
Simbol PREH
Sectiune bursa BVB
Categoria I
Piata principala REGS
Numar actiuni 48.533.419
Valoare nominala (lei/actiune) 0.5000
Ultima sedinta de tranzactionare (piata principala)
Data/ora 2019-04-04 13:00:01/13:00:01
Ultimul pret (lei/actiune) 0.8450
Variatia (lei/actiune) -0.0700
Variatia (%) -7.65
Pret deschidere (lei/actiune) 0.7950
Pret maxim (lei/actiune) 0.8450
Pret minim (lei/actiune) Numar tranzactii 0.7800
Volum (numar actiuni) 1120
Valoare tranzactionata (lei) 876.70
Dividende (RON)
Anul Dividend Persoane Dividend Persoane Tip Data referinta Data AGA Data Data ex Data
Fizice Juridice dividend AGA (dividend) inregistrarii dividend declararii
2017 0.0134 0.0134 brut 13.04.2018 26.04.2018 15.05.2018 14.05.2018 N/A
2016 0,011629  0,011629 brut 06.04.2017 19.04.2017 15.06.2017 14.06.2017 N/A
2015 0,01337  0,01337 brut 13.04.2016 28.04.2016 17.05.2016 16.05.2016 N/A
2008 0,0923 brut 19.03.2009 26.03.2009 15.04.2009 13.04.2009 N/A
2005 0,0000 - N/A N/A N/A N/A N/A
2004 0,0000 0,0000 - N/A N/A N/A N/A N/A
2003 0,0000 0,0000 - N/A N/A N/A N/A N/A
2002 0,2796 0,2796 net 01.04.2003 10.04.2003 N/A N/A N/A
2001 0,0000 0,0000 - N/A N/A N/A N/A N/A
2000 0,0000 - N/A N/A N/A N/A N/A
 
Sursa informatiei: Depozitarul Central, data 13.04.2018
Actionar Actiuni Pondere (%)
Romerica International S.R.L. Bucuresti 40.288.640 83,0122
S.I.F. Muntenia Bucuresti, Sector 4 6.295.000 12,9704
Persoane fizice 1.561.931 3,2183
Persoane juridice 387.848 0,7991
TOTAL 48.553.419 100
Data modificarii Data AGA Data de referinta Data de inregistrare Tip operatie Numar actiuni initial Numar actiuni final Valoare nominala initiala (RON) Valoare nominala finala (RON) Obs.
18.04.2008 N/A N/A N/A Majorare Capital Social 24.696.822 48.533.419 0,5000 0,5000 Majorare cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor inregistrati la data de 01.02.2008 (+23.836.597 actiuni).
02.10.2007 N/A N/A N/A Majorare Capital Social 12.761.605 24.696.822 0,5000 0,5000 Majorere cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor inregistrati la data de 05.07.2007 (+11.935.217 actiuni).
20.09.2006 N/A N/A N/A Divizare Actiuni 2.552.321 12.761.605 2,5000 0,5000 Splitare VN, de la 2.5 RON la 0.5 RON, cap soc ramanand neschimbat.
22.02.2006 N/A N/A N/A Diminuare Capital Social 2.687.432 2.552.321 2,5000 2,5000 Diminuare capital social prin anularea a 135.111 actiuni detinute de societate in nume propriu.
20.12.2000 N/A N/A N/A Majorare Capital Social 2.082.276 2.687.432 2,5000 2,5000
14.09.2000 N/A N/A N/A Majorare Capital Social 1.458.276 2.082.276 2,5000 2,5000
10.08.2000 N/A N/A N/A Diminuare Capital Social 2.082.276 1.458.276 2,5000 2,5000
28.12.1999 N/A N/A N/A Majorare Capital Social 1.458.276 2.082.276 2,5000 2,5000
Calendar Financiar 2019
27.02.2019 Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2018
18-19.04.2019 Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2018
19.04.2019 Prezentarea Raportului anual 2018
15.05.2019 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2019
14.08.2019 Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2019
15.11.2019 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2019
  Calendar Financiar 2018
15.02.2018 Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2017
26-27.04.2018 Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2017
27.04.2018 Prezentarea Raportului anual 2017
15.05.2018 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2018
14.08.2018 Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2018
15.11.2018 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2018
  Calendar Financiar 2017
15.02.2017 Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2016
19-20.04.2017 Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2016
20.04.2017 Prezentarea Raportului anual 2016
15.05.2017 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2017
16.08.2017 Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2017
15.11.2017 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2017
  Calendar Financiar 2016
15.02.2016 Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2015
28-29.04.2016 Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2015
29.04.2016 Prezentarea Raportului anual 2015
16.05.2016 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2016
16.08.2016 Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2016
15.11.2016 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2016
  Calendar Financiar 2015
13.02.2015 Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2014
28-29.04.2015 Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2014
29.04.2015 Prezentarea Raportului anual 2014
13.05.2015 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2015
13.08.2015 Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2015
12.11.2015 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2015
  Calendar Financiar 2014
17.02.2014 Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2013
29-30.04.2014 Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2013
30.04.2014 Prezentarea Raportului anual 2013
07.05.2014 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2014
13.08.2014 Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2014
12.11.2014 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2014
  Calendar Financiar 2013
08.03.2013 Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2012
29-30.04.2013 Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2012
30.04.2013 Prezentarea Raportului anual 2012
07.05.2013 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2013
12.08.2013 Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2013
12.11.2013 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2013
  Calendar Financiar 2012
15.02.2012 Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2011
29.03.2012 Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2011
30.03.2012 Prezentarea Raportului anual 2011
07.05.2012 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul I 2012
10.08.2012 Prezentarea Raportului Semestrial - Semestrul I 2012
12.11.2012 Prezentarea Raportului Trimestrial - Trimestrul III 2012
   
Data Evenimente din trecut
02.05.2011 Rezultate financiare trimestrul I 2011
12.08.2011 Rezultate financiare semestriale 2011
01.11.2011 Rezultate financiare trimestrul III 2011
   
Data Evenimente din trecut
15.02.2011 Rezultate financiare preliminate 2010
14.04.2011 AGA Ordinara Anuala 2011
15.04.2011 Prezentarea Raportului anual 2010
2010(RON) 2009(RON) 2008(RON)
 Active imobilizate - Total   197.583.380,00   194.087.126,00   188.823.573,00
 Active circulante - Total   47.268.624,00   50.583.652,00   55.688.522,00
 Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total   30.203.934,00   32.777.941,00   32.392.218,00
 Active circulante, respectiv datorii curente nete   17.064.690,00   17.838.595,00   23.357.124,00
 Total active minus datorii curente   214.648.070,00   211.925.721,00   212.180.697,00
 Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total   2.326.632,00   2.967.131,00   694.859,00
 Venituri in avans   146.646,00   146.430,00   170.814,00
 Capital subscris varsat   24.266.709,00   24.266.709,00   24.266.709,00
 Total capitaluri proprii   212.174.792,00   208.812.160,00   211.315.024,00
 Creante - Total   37.963.856,00   39.780.757,00   40.633.290,00
 Datorii - Total   32.530.566,00   35.745.072,00   33.087.077,00
 Cifra de afaceri neta   71.520.050,00   84.080.218,00   129.120.065,00
 Venituri din exploatare - Total   82.138.772,00   92.271.354,00   140.976.922,00
 Cheltuieli din exploatare - Total   76.177.694,00   84.702.572,00   134.983.736,00
 Rezultat din exploatare   5.961.078,00   7.568.782,00   5.993.186,00
 Venituri financiare   117.316,00   509.392,00   3.883.844,00
 Cheltuieli financiare   2.000.565,00   5.522.665,00   3.802.838,00
 Rezultat financiar   -1.883.249,00   -5.013.273,00   81.006,00
 Rezultat curent   4.077.829,00   2.555.509,00   6.074.192,00
 Venituri extraordinare   0,00   -   0,00
 Cheltuieli extraordinare   0,00   -   0,00
 Rezultat extraordinar   0,00   0,00   0,00
 Venituri totale   82.256.088,00   92.780.746,00   144.860.766,00
 Cheltuieli totale   78.178.259,00   90.225.237,00   138.786.574,00
 Rezultat brut   4.077.829,00   2.555.509,00   6.074.192,00
 Rezultat net   3.362.632,00   1.976.770,00   4.783.171,00
 Rezultat / actiune   -   -   -
 Plati restante - Total   0,00   -   0,00
 Furnizori restanti - Total   0,00   -   0,00
 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale   0,00   -   0,00
 Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat   0,00   -   0,00
 Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)   535   500   874